Tietosuojaseloste

broholmen13 
TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty viimeksi: 26.12.2021
Yleistä
Palvellaksemme sinua parhaamme mukaan, edellyttää se tietojen keräämistä ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.
broholmen13 käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa erityisesti broholmen13 palveluiden tarjoamisen yhteydessä tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään aika ajoin tällä sivulla:
https://broholmen13.fi/tietosuojaseloste
Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:
• asiakassuhteisiin liittyvien sopimusvelvoitteiden toteuttaminen ja sopimuksen valmisteleminen
• asiakassuhteen hoitaminen
• oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi
• asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
• webinaareihin ja tapahtumiin osallistuvien henkilöiden ilmoittautumis- ja asiakastietojen käsittely tapahtuman järjestelyä ja jälkihoitotoimenpiteitä varten
• palvelun tarjoamiseen liittyvän liiketoimintamme kehittäminen ja palveluidemme kohdentaminen sinulle.
Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?
Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä.
Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja: työnantajayrityksen nimi, sinun nimesi, tehtävänimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joita ovat erityisesti palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen sekä henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.
Suostumuksesi nojalla käytämme sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen.
Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?
Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme myös palvelun toteuttamiseen yrityksemme toimintaan kiinteästi kuuluvia alihankkijoita.
Huolehdimme heidän kanssaan muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.
Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?
Henkilötietojasi ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset luovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita mahdollisen yrityskaupan yhteydessä. Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja lain mukaisin riittävin suojamekanismein.
Kauanko henkilötietojani säilytetään?
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Käsittelemme henkilötietoja vähintään niin kauan, kuin asiakasyrityksellä on käyttäjiä ja sopimus on voimassa.
Tyypillisesti olemme säilyttäneet henkilötietoja järjestelmissämme kuuden kuukauden ajan siitä, kun palvelumme käyttöä koskeva kokeilujakso tai sopimus on päättynyt.
Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Tietojasi säilytetään suomalaisen palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella alihankkijoillemme, joita mahdollisesti käytämme tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen. Pääsy henkilötietoihisi on järjestelmissä suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Toimitilamme ovat lukitut ja suojattu ulkopuolisilta.
Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?
Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja ja käytä palvelujamme.
Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?
Käytämme evästeitä ohjelmistossamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen palvelun käyttäjille. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palvelumme kehittämiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa merkittävästi rajoittaa palvelumme toimivuutta tai jopa tehdä siitä toimimattoman.
Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen gdpr@broholmen13.fi tai puhelimitse.
Huomaathan, että tässä tilanteessa emme pysty palvelemaan sinua, joka voi vaikeuttaa työtehtäviesi suorittamista.
Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.
Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tai peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen.
Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.
Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
Oikeus saada tiedot siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.
Miten voin toteuttaa oikeuteni?
Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen gdpr@broholmen13.fi.
Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn
tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.
Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?
Yhteystiedot:
broholmen13,
Y-tunnus 2931769-3
00820 Helsinki,
Sähköposti: gdpr@broholmen13.fi

Radio City